– Jeg valgte at læse på CBS, fordi det følte som et naturlig forlængelse af min
studenter eksamen på Roskilde handelsskole. På handelsskole følte jeg mig
mere interesseret i de økonomiske fag, hvilket underbygget valget om at læse
på CBS.
– fagligt stod valget i mellem det ren økonomiske på HA almen eller kombinationen af den økonomiske og det juridiske på HA jur. HA almen var faktisk min første prioritet, men det blev så HA jur.
– Jeg var den første i min venegruppe der valgte at tage en videregående uddannelse, hvilket medførte at jeg ikke kendte en eneste på mit studie. Det grundlage bl.a. nogle bange anelse om at man ikke ville kunne falde til. Dog anelser der ikke blev en realitet og er faldet fint til.
"/> Andreas Jadach Svendsen | CBS Student Life

Jeg kan hjælpe med

  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Råd om boligsøgning
Kontakt mig

Mit studievalg

– Jeg valgte at læse på CBS, fordi det følte som et naturlig forlængelse af min
studenter eksamen på Roskilde handelsskole. På handelsskole følte jeg mig
mere interesseret i de økonomiske fag, hvilket underbygget valget om at læse
på CBS.
– fagligt stod valget i mellem det ren økonomiske på HA almen eller kombinationen af den økonomiske og det juridiske på HA jur. HA almen var faktisk min første prioritet, men det blev så HA jur.
– Jeg var den første i min venegruppe der valgte at tage en videregående uddannelse, hvilket medførte at jeg ikke kendte en eneste på mit studie. Det grundlage bl.a. nogle bange anelse om at man ikke ville kunne falde til. Dog anelser der ikke blev en realitet og er faldet fint til.

Mit studie

– Det mest interessante ved mit studie er kombinationen af det juridiske og økonomiske. Det giver en grundlæggende forståelse for begge fagområder.
– Den største udfordring er, at de to fagområder kræver to forskellige studieteknikker. Man benytter fx ikke den samme studieteknik i Mikroøkonomi, som i EU-ret.
– Det er kombination af det faglige og sociale, som jeg i sær er glad for på CBS.
– Jeg bruger min uddannelse til at tilegne mig en forståelse inden for økonomi og erhvervsjura. Jeg har ikke pt. et drømmejob som jeg sigter efter.
– I starten af min studietid oplevede jeg store udfordringer med, at bruge for meget tid på min forberedelse til forelæsningerne. Jeg vidste simpelhent ikke, hvad jeg skulle lægge specielt mærke til når jeg læste. Dette overkom jeg dog efterhånden som tiden gik og blev bedre til at studere.
– Det hårdeste ved mit studie er størrelsen på pensum. Men det er ikke større end, hvad man kan overkomme.

Mine råd

1
Man bliver aldrig 100% sikker på studievalg.

2
Man ved ikke om man kan lide studiet, hvis man ikke har givet det en reel chance.

3
Hårdt og struktureret arbejde betaler sig på CBS.