Jeg kan hjælpe med

  • Være ny i København
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
  • Undervisningsformer og eksamen
Kontakt mig

Mit studievalg

Valget om at skulle studere på CBS, var for mig et meget kompliceret valg. Jeg stod med mange ønsker og håb for fremtiden, og havde i det det hele taget svært ved at finde ud af hvor valget skulle falde. Jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde med mennesker, kommunikation og organisation – men hvor og i hvilken retning? Jeg læste stolpe op og stolpe ned om forskellige uddannelser, men så snart jeg læste beskrivelsen for EOK, tænkte jeg, at det var her jeg hørte til.

Rent praktisk var der jo utrolig meget der skulle falde på plads; ikke blot fordi jeg kommer fra Horsens, men lige så meget fordi jeg havde brugt mit sabbatår i Tyskland, og derfor næsten ingen forbindelser havde her i København. Derfor var der også utrolig mange overvejelser om alt fra bolig til det sociale – kunne jeg overhovedet finde ud af at snakke med/forholde mig til alle de her københavnersmarte CBS’ere? Heldigvis blev de fordomme manet til jorden allerede første dag.

Mit studie

Jeg synes EOK er en rigtig god uddannelse. Jeg læser nu på 3. semester, og brikkerne begynder lige så langsomt at falde på plads. Det er et studie, hvor du både skal forholde dig til engelsk på enormt højt niveau, intern kommunikation (og produktion af tekst hertil) og ikke mindst læren om organisation, hvilket jeg synes er rigtig spændende. Da jeg startede på studiet var jeg rigtig nervøs for at alting skulle  foregå på engelsk, men det kommer man heldigvis rigtig hurtigt efter. Personligt synes jeg at de organisations- og tværkulturelle fag er de mest interessante. Grammatik og fonetik siger mig umiddelbart ikke så meget og jeg synes det er utroligt udfordrende. Disse to elementer af uddannelsen hjælper mig dog enormt til at forbedre mine sprogkundskaber, hvilket jeg sætter stor pris på.

Jeg håber meget at kunne min bacheloruddannelse samt en eventuel kandidat til at arbejde med HR, rekruttering og intern kommunikation.

Jeg var godt klar over at universitetet var meget selvstændigt orienteret, men det overraskede mig alligevel at vi højest har 10 timer på skolen om ugen. Dette sætter store krav til ens arbejdsmoral, og sætter samtidig ens planlægningsgen på prøve. Jeg fandt forholdsvis hurtigt ud af at det er ok ikke at læse bøgerne fra ende til anden, men derimod prioritere og dermed samtidig skabe tid til arbejde, frivillig arbejde, fritid og alt andet man nu kan finde på.

Mine råd

1
VÆR DIG SELV! Det er alle andre. Du får ikke noget ud af at prøve at være Københavnersmart – for det er der ingen andre der er.

2
Vær opmærksom på, at EOK retter sig mod INTERN kommunikation, og altså ikke marketing.

3
Hæng i fra starten, selvom det er sjovt at være på Nexus hver torsdag, er det vigtig at møde op til de timer der er. Selvom nogle fag ikke giver mening i starten, skal det nok komme så længe du prøver.