Jeg kan hjælpe med

  • Være ny i København
  • Studiemiljøet på CBS
  • Tidsforbrug og arbejdsbelastning
  • Det faglige indhold i uddannelsen
Kontakt mig

Mit studievalg

Gennem hele min gymnasietid havde jeg en ide om, at jeg skulle være jordemoder eller dyrlæge, hvorfor jeg gik på en naturvidenskabelig linje. Efter gymnasiet havde jeg et sabbat år. Her ændrede mine karrieredrømme sig, da jeg ville til København og læse og jeg ikke fik desværre ikke snittet til hverken veterinærmedicin eller jordemoder. Jeg ændrede derved kurs, og efter længere overvejelser valgte jeg HA(psyk). Motivationen for søge et studie som dette kom af, at jeg har en særlig interesse for psykologi og HR i virksomheder.  Erhvervsøkonomien troede jeg ikke ville blive min kop te, men det viser sig, at jeg efter to år på studiet må sige, at jeg faktisk kan lide begge sider af studiet.

Inden jeg startede på HA(psyk) havde jeg ikke de store forventninger til, hvad jeg skulle møde fagligt, da jeg jo var naturvidenskabelig student og dermed havde jeg aldrig haft erhvervsøkonomiske fag ligesom de studerende fra HHX. Det viste sig dog, at fordelen ved at komme fra HHX kun var en fordel på 1. semester. Da jeg fik mange af de erhvervsøkonomiske betegnelser på plads gik tingene meget lettere.

Da jeg flyttede til Kbh og startede på HA(psyk) havde jeg en ide om hurtigt at skabe mig et godt og tæt netværk, da jeg er en meget ekstrovert person. Som ny studerende involverede jeg mig i alle de sociale arrangementer der var/er HA(psyk) og afholdte masser af hyggeaftenener og fester, der endte på Nexus (CBS-bar). Gennem mine to studieår har jeg erfaret, at jeg godt kan lide at skabe et godt socialt og fagligt studieliv for mine medstuderende, hvorfor jeg både var en del af festudvalget, er med i mentorordningen og er en del af introvejleder teamet 2016. Der er altså rig mulighed for at have et socialt liv på HA(psyk). I min optik spiller det sociale liv en kæmpe rolle ift. om man trives på studiet. Der er dog plads til alle slags studerende på HA(psyk).

Den største udfordring jeg blev mødt af ved at starte på HA(psyk) var omstillingen fra at være gymnasieelev til at blive en studerende, der skal fungere i et universitetsmiljø. Herunder var det en udfordring at finde de studieteknikker, der fungerede for mig, når jeg læste lektier og skulle til eksamen. Samtidig følte jeg ikke rodfæste i Kbh, da jeg ikke var særlig bekendt med byen grundet min jyske baggrund. Efter at have prøvet mig frem med mange studieteknikker har jeg den dag i dag fundet ud af, hvad der fungerer for mig, og hvordan jeg kan få de karakterer, som jeg ønsker.  Desuden har jeg fået et netværk af gode venner og jeg har vænnet mig til KBH.

Mit studie

Det spændende ved HA(psyk) er kombinationen af erhvervsøkonomi og psykologi. Ved både at have fået indsigt i de psykologiske og økonomiske aspekter i en virksomhed, føler jeg, at det har givet mig en større forståelse for helheden af virksomheder, hvilket har gjort mig analytisk stærk. Samtidig er HA(psyk) ikke ligeså matematik-tung som mange af de andre uddannelser på CBS. Dermed indeholder uddannelsen mange fag, hvor det ikke handler om at komme med et korrekt svar. Derimod handler det om, at man som studerende skal kunne ræsonnere mellem flere givne teorier og teoretikere. Det betyder, at det ikke længere er muligt at gå til eksamen og blot udenadslære hele pensum. Det handler om den større forståelse og det at kunne få vigtige pointer ud af lange tekster. Jeg synes det er svært at komme med et fag, som jeg har været mit ynglings, da alle fagene har indeholdt gode ting. Man skal dog vænne sig til, at fagene jo allerede afsluttes efter 3 mdr. på HA(psyk). Derved synes jeg i starten, at det var lidt af en udfordring at acceptere at man ikke blev gennemtæsket gennem et specifikt fag ligesom på gymnasiet. Man vænner sig dog til det, og det skaber også en lidt mere dynamisk læringsproces.

Jeg er både glad for de faglige og sociale sider på HA(psyk). Der er et rigtig godt sammenhold på HA(psyk). Psykkerne (som vi kaldes) er gode til at tage sig af og hjælpe hinanden, hvilket skaber en god gruppedynamik både ved forelæsninger og socialt. Jeg føler heller ikke, at der er en stor grad af konkurrence indbyrdes mellem de studerende, hvilket jeg har hørt, at der er på nogle af de andre linjer på CBS. Man vil også se, når man starter på HA(psyk), at vi er gode til at arrangere mange fælles sammenkomster – vi har både vores egne udklædningsfester, julefrokost og skitur. Desuden har vi hvert år en psyk-plads på Roskilde Festival.

Jeg ved endnu ikke, hvad jeg vil bruge uddannelsen til, men jeg har erfaret, at det er en fordel at læse HA(psyk), hvis man fx er interesseret i et studiejobs/jobs inden for HR, kommunikation og lignende. Man skal ikke vælge HA(psyk), hvis man vil være psykolog. Der er selvfølgelig nogle psykologiske aspekter i fagene, men alt fokus er på virksomheder internt og eksternt.

HA(psyk) passer godt til mig, da jeg er en person, der tænker meget på, at mine medmennesker har det godt på studiet såvel som på en arbejdsplads. Jeg går meget op i, at der er et godt arbejdsmiljø i alle virksomheder, og alle ansatte trives. HA(psyk) har hjulpet med at give mig indsigt i ovenstående gennem fag såsom HRM og kommunikations –og organisationsteori. Jeg er ingen stor matematiker. Derfor føler jeg, at de få matematiske fag, der er på HA(psyk) er lidt af en udfordring. CBS er dog klar over, at ikke alle psykkere elsker de matematiske fag, så CBS har været gode til at oprette lektiecafeer. Derudover er, som jeg har skrevet før, psykkerne rigtig gode til at hjælpe hinanden og snakke højt med hinanden om de ting, som de finder udfordrende.

Mine råd

1
Spejl dig ikke i dine medstuderende – gør det, der er det rette for dig både socialt og fagligt.

2
Brug dine medstuderende. Tal med dem eller få dem til at hjælpe dig, hvis der er noget du har svært ved både fagligt og socialt.

3
Brug energi på at skabe et godt netværk af venner, når du starter. Det kan godt være du stadig har dine gymnasie-venner derhjemme, men det er virkelig vigtigt også at værne om de venskaber du får på studiet. Dine medstuderende vil oftest komme til at stå i samme problematikker og overvejelser som dig – ting dine gymnasievenner måske ikke vil kunne forholde sig til.